Ne visi Lietuvoje veikiantys krepšinio agentai laikosi taisyklių, ir siekdami įvesti tvarką Lietuvos krepšinio lygos (LKL), LKL klubų bei Lietuvos krepšinio federacijos atstovai dar kartą susėdo prie bendro stalo tęsti pradėtus darbus.

Per susitikimą nuspręsta, kad yra tikslinga apibrėžti Lietuvoje veikiančių krepšinio agentų veiklą ir jos ribas, sukurti tokias agentų veiklos Lietuvoje taisykles, kurias būtų galima realiai taikyti ir jų laikytis Lietuvos krepšinio federacijos atsakomybėje esančiose įvairiose veiklose, vykdant oficialius Lietuvos krepšinio čempionatus, ugdant ir ruošiant Lietuvos krepšinio rinktinių narius, siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas krepšininkams iki 18 metų amžiaus žaisti krepšinį ir tobulinti įgūdžius Lietuvoje.

„Agentai reikalingi, bet jie privalo laikytis taisyklių, – pabrėžė LKF sporto direktorius Šarūnas Sakalauskas, akcentuodamas agentų bendravimą su 18-os nesulaukusiais krepšininkais, nors tai draudžia bet kokios taisyklės. – Tokia veikla dažniau kenkia jauniems žaidėjams, iškreipia vaikų ir tėvų supratimą. Dedame visas pastangas siekdami sutvarkyti šią veiklą.

Yra teisėjų asociacija, yra trenerių asociacija, todėl turėtų būti ir krepšinio agentų asociacija. Jie galėtų veikti Lietuvoje, būtų asociacijos nariai ir dirbtų pagal tam tikras taisykles, kurios būtų suderintos su Lietuvos krepšinio federacija ir FIBA. Tas bendras jaunųjų krepšininkų ugdymas vyktų nepažeidžiant sporto mokyklų ir trenerių interesų.

Prieš metus buvome iniciavę susitikimą su krepšinio agentais, šnekėjome su jais ir jie davė žodį, kad jie tai padarys. Tačiau tai liko tik pažadai ir šiai dienai stovime vietoje. LKF imsis iniciatyvos, šnekėsimės su lygomis, pajungsime teisininkus, kad būtų FIBA įstatyminė bazė priderinta prie Lietuvos įstatymų ir kad būtų normalus bendradarbiavimas.“

LKL ir LKF atstovai nutarė iki sausio vidurio parengti agentų veiklą reglamentuojančių taisyklių projektą, sudaryti komunikacinį bei metodinį planą, siekiant jaunuosius krepšininkus ir jų tėvus informuoti, kada ir kokiomis sąlygomis apribojimų nevaržomi krepšinio agentai galėtų bendrauti su 18-os metų dar neturinčiais jaunaisiais krepšininkais ar jų tėvais/teisėtais globėjais, su kokiomis grėsmėmis susiduriama ignoruojant ir nepaisant nustatytų taisyklių, kokios sankcijos gali būti taikomos už tvarkos nesilaikymą tiek jauniesiems krepšininkams, tiek agentams, kiti šios specifinės srities aspektai, į kuriuo labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį.

Tokio pobūdžio informacija labiausiai reikalinga ir naudinga yra krepšininkų tėvams, kad jie būtų informuoti apie Tarptautinės krepšinio federacijos (FIBA) galiojančias jaunųjų krepšininkų tarptautinių perėjimų taisykles ir apie grėsmes, kylančias jų nesilaikant.

Pavyzdžiui, vieno talentingiausių Lietuvos krepšininkų 17-mečio Dovydo Giedraičio išvykimas į Ispaniją tapo galvos skausmu – tėvai nežinojo, kad iki 18-os metų Lietuvą palikęs krepšininkas privalo padengti į jį Lietuvoje investuotas lėšas.

Kol Ispanijos klubas, į kurį išvyko D. Giedraitis, nesumokės Lietuvos krepšinio federacijai ir jį išugdžiusiai krepšinio mokyklai kompensacijos už žaidėjo paruošimą, iš kurių 50 procentų atitektų treneriui, 30 proc. – sporto mokyklai, likusi – federacijos tolimesnių rėmimo projektų vystymui, tol krepšininkui nebus išduotas paleidžiamasis raštas ir jis negalės rungtyniauti Ispanijos krepšinio federacijos organizuojamose oficialiose varžybose.

LKL ir LKF vieningai sutaria, kad Lietuvoje (LKF jurisdikcijoje esančiuose krepšinio renginiuose ir klubuose) veikiantys agentai turėtų Lietuvos krepšinio agento licenciją. Tokiu būdu būtų galima kontroliuoti taisykles pažeidusius agentus.

„Norime, kad agentai laikytųsi taisyklių ir kad nebūtų bendravimo tarp agento ir žaidėjo, nesulaukusio 18-os metų“, – pabrėžė LKF generalinis sekretorius Mindaugas Špokas.

LKL ir LKF toliau aktyviai tęs pradėtus darbus siekdami nustatyti LKF bendruomenei priimtiną agentų veikimo Lietuvoje tvarką, užtikrinančią sklandų visų Lietuvos krepšinio vystymo sričių plėtrą ir bendradarbiavimą.